Chat archiwalny
Chat AB - 27.11.2012

Czas Użytkownik Wiadomość
2012-11-27 11:01:10 okpoznan Czy osoba autoryzująca sprawozdanie z badań powinna być upoważniona do badań w zakresie wymienionym w "Sprawozdaniu"?
2012-11-27 11:01:21 justyna Dzień dobry!Jak rozumieć datę udzielenia upoważnienia do autoryzacji sprawozdań? Czy jest to data kiedy dany obiekt/ podobiekt uzyskał akredytację zgodnie z zakresem akredytacji? Co w przypadku gdy w ramach obiektu uzyskano akredytację na różne metody badań i te metody są akredytowane w różnych odstępach czasowych?
2012-11-27 11:01:45 AB852 Jaką datę udzielenia upoważnienia na autoryzację sprawozdań z badań wpisać - aktualną, tzn. dzień przygotowania formularza, czy datę nabycia kompetencje i kwalifikacje do autoryzacji sprawozdań.
2012-11-27 11:01:48 szwedka Pytanie nr 1. Czy osoba autoryzująca może być jednocześnie osobą weryfikującą ? Pytanie nr 2. Czy osoba wykonująca badanie może autoryzować sprawozdanie sprawując funkcję zastępcy Kierownika Laboratorium, gdy Kierownik jest nieobecny ?
2012-11-27 11:01:56 okpoznan Jakie dokumenty potwierdzają kompetencje osoby autoryzującej sprawozdanie z badań?
2012-11-27 11:02:20 wssepoznan Czy jest gdzies zapis, ze osoba autoryzujaca sprawozdanie musi takiej autoryzacji dokaonać minimum 1x w roku?
2012-11-27 11:02:23 okpoznan Czy osoba autoryzująca sprawozdanie z badań, wcześniej zatwierdza/akceptuje przegląd zlecenia?
2012-11-27 11:02:29 PCA_AB odp. dla kela2010: To laboratorium samo określa kryteria dla osób autoryzujących sprawozdania z badań, natomiast zespoł oceniający PCA podczas oceny na miejscu ocenia faktyczne kompetencje personelu oraz odnosi je do ustanowionych przez laboratorium kryteriów. Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań powinna mieć merytoryczną wiedzę na temat realizowanych badań.
2012-11-27 11:02:50 analityk_LG Dzień dobry
2012-11-27 11:02:55 okpoznan Jeżeli na sprawozdaniu z badań znajdują się podpisy „osoby autoryzującej” („Autoryzuje:”) i „osoby zatwierdzającej” („Zatwierdza:”), to kto jest odpowiedzialny za wyniki badań?
2012-11-27 11:02:59 AB852 Czy autoryzującym sprawozdanie z badań musi być osoba wykonująca dane badanie, czy tylko posiadać wymagane kwalifikacje w postaci szkoleń i kursów?
2012-11-27 11:03:41 PCA_AB odp dla AB852: w formularzu FAB-14 należy wpisywać wszystkie osoby które są upoważnione do autoryzacji sprawozdań z badań w laboratorium.
2012-11-27 11:04:09 lab_lub Jeśli Kierownik Laboratorium wykonuje badania, kto powinien autoryzować sprawozdanie Kierownik czy zastępca Kierownika Laboratorium ?
2012-11-27 11:04:44 AB852 Czy formularz po zatwierdzeniu przesłać do PCA czy dopiero przedstawić w trakcie kolejnej oceny auditorom PCA?
2012-11-27 11:05:02 Barbara_Wolanin Dzień dobry. Jakie trzeba przejść szkolenia, ew. jakie trzeba spełniać wymagania, aby autoryzować wyniki badań?
2012-11-27 11:05:14 AB618 Czy w przypadku osób upoważnionych do badań gdzie kalibracja jest elementem metody badawczej, konieczne jest uszczegółowienie upoważnienia do kalibracji.
2012-11-27 11:05:56 pakielka jak dokładnie należy sprecyzować kryteria dla osób upoważnionych do wykonywania i autoryzacji badań w laboratorium? Dlaczego kryteria stażu pracy, doświadczenia analitycznego, wykształcenia oraz kursów specjalistycznych są zbyt ogólne?
2012-11-27 11:06:26 AB852 Czy odpowiednią osobą do podpisania (zatwierdzenia) formularza FAB-14 jest Najwyższe Kierownictwo czy Kierownik Laboratorium?
2012-11-27 11:06:30 arobaczek Czy po przesłaniu do PCA formularza FAB-14 i nadaniu upoważnień w pracowni laboratorium upoważniona osoba może od tego momentu autoryzować wyniki badań?
2012-11-27 11:06:33 PCA_AB W formularzu FAB-14 wpisujemy datę faktycznego upoważnienia osoby do autoryzacji sprawozdań z badań przez osobę odpowiedzialną w laboratorium.
2012-11-27 11:06:48 ewabrykalska Dzień dobry.
2012-11-27 11:07:18 lab_lub pakielka musisz ustalić kryteria odnośnie otrzymanych wynik precyzja personelu itp
2012-11-27 11:07:29 AB618 Czy dla auditorów PCA potwierdzeniem wiedzy merytorycznej na temat realizowanych badań jest upoważnienie do tych badań.
2012-11-27 11:07:41 pakielka dzięki lab_lub :)
2012-11-27 11:08:04 psse-laboratorium dzien dobry
2012-11-27 11:08:46 gg Dzień dobry, czy kryteria dla osób upoważnionych do autoryzacji, które zostały ustalone przy wstepnej kwalifikacji, powinny być poddawane weryfikacji po ustalonym okresie czasu?
2012-11-27 11:09:25 psse-laboratorium czy na wynikach badań mikrobiologii lekarskiej, gdzie osobą autoryzująca jest diagnosta laboratoryjny, wymaganane jest jeszcze sprawdzenie przez inna osobę? ( tez diag. lab?)
2012-11-27 11:09:39 ewabrykalska Dzień dobry, "podpisuję" się pod pytaniem "Pakielka" - od dwoch lat słyszę iż nasze kryteria są zbyt ogólne. Co to taknaprawdę znaczy. Nasze kryteria kompetencyjne są "opisane" prawnie - czy je jeszcze trzeba "uszcegóławiać" i do jakiego poziomu, kiedy skończyć to uszczególowianie?
2012-11-27 11:12:11 PCA_AB odp dla okopoznań: W zależności od ustanowionych kryteriów w systemie zarządzania dlamosób autoryzujących sprawozdania nalezy przedstawić właściwe kryteria dotyczące wykształcenia, szkoleń, umiejętności, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia. Np. jeżeli laboratorium ustanowi, że osoba powinna przez konkretny czas posiadać upoważnienie najpierw do rezliacji konkretnego rodzaju badania, zanim zostanie upoważniona do autoryzacji sprawozdania zbadań, powinno przedstawić taki dowód.
2012-11-27 11:13:46 arobaczek Czy w związku z obowiązywaniem FAB-14 należy uszczegółowić w PO czy KJ kryteria dotyczące osób upoważnionych do autoryzacji?
2012-11-27 11:14:02 kela2010 Czy osoba pełniąca funkcję z-cy Kierownika Laboratorum może autoryzować wyniki dla badań z dziedzin, z którymi nie miała i nie ma na co dzień styczności (zajmuje się analizą wody a autoryzuje wyniki dla powietrza)
2012-11-27 11:15:52 psse-laboratorium do kela2010: jak osoba która nie miala stycznosci z daną dziedzina baqdan moze autoryzowac sprawozdzania? :):):)
2012-11-27 11:15:59 ewabrykalska Upoważnienia do obsługi "wyposażenia pomiarowego i badawczego": jaki sprzęt wymieniamy i jak szczegółowo go opisujemy. W naszym wypadku okazało się iż wymienienie w upoważnieniu sprzętu "znaczącego" dla wykonania badania/pomiaru i opisanie go kodem stosowanym w systemie jakości to znowu użyję tego słowa zbyt "ogólnie".
2012-11-27 11:16:13 PCA_AB odp dla wssepoznan: Nie ma niegdzie w kryteriach akredytacji zapisu, że osoba autoryzująca musi dokonywać autoryzacji minimum raz w roku. Osoba upoważniona do autoryzacji sprawozdań z badań zogdnie z dyspozycjami systemu zarządzania laboratorium powinna być kompetentna, PCA ocenia to podcza ocen na miejscu. Osoba taka powinna utrzymywać kompetencje,
2012-11-27 11:16:19 gg odp. dla kela2010: autoryzacja to nie to samo co zatwierdzanie sprawozdania, więc kompetencje dla tej osoby według mnie są niedostateczne
2012-11-27 11:17:16 kora22 Jaka jest róznica miedzy autoryzacja, a zatwierdzaniem sprawozdań.
2012-11-27 11:17:43 labor Witam mam pytanie czy można autoryzować wynik w lab medycznym tylko i wylącznie podpisemelektronicznym
2012-11-27 11:18:18 kela2010 Osoba ta jako z-ca Kierownika Laboratorium, w jego zastępstwie autoryzuje wszystkie wyniki z badań. Dodatkowo zatwierdza wyniki zbadań dla wody
2012-11-27 11:18:55 PCA_AB odp dla okopoznan: Czy osoba autoryzująca sprawozdanie wcześniej zatwierdza/akceptuje przegląd zlecenia? Może ale nie musi, zadanie to może być reazlizowane przez inny personel laboratorium upoważniony do tej czynności.
2012-11-27 11:19:07 oddziallaboratoryjny Dzień dobry, czy w FAB-14, w rubryce data udzielania upoważnienia jest to data kiedy kierownik upoważnił daną osobę do autoryzacji
2012-11-27 11:19:59 analityk_LG do kora22: Autoryzacji dokonuje osoba merytorycznie odpowiedzialna za wynik na sprawozdaniu, a zatwierdzać może sobie nawet sam Prezes czy Dyrektor, jeśli tylko będzie miał na to ochotę.
2012-11-27 11:21:06 gg odp. dla kora22: ja jako KL zatwierdzam wszystkie, ale autoryzuję niektóre
2012-11-27 11:22:28 Barbara_Wolanin Czy osoba upoważniona do wykonywania analiz w laboratorium akredytowanym i będąca jednocześnie kierownikiem ds jakości może autoryzować wyniki z badań?
2012-11-27 11:23:20 PCA_AB odp dla kora22: Różnica pomiędzy zatwierdzeniem sprawozdania z badań a jego autoryzacja jest zasadnicza. Autoryzacja zonacza merytoryczną odpowiedzialność za wynik badania, opartą na głębokiej znajomości realizacji metody, jej walidacji/zatwierdzenia możliwości realizacji metody. Osoba autoryzująca sprawozdania powinna umieć "obronić" wynik np. w sądzie. Dlatego tak ważne są kryteria w systemie zarządzania - zadanie to należy powierzyć personelowi o właściwych kompetencjach. Osoba zatwierdzająca sprawozdanie z badań nie musi posiadać takiej wiedzy na temat realizacji metod.
2012-11-27 11:23:36 AB618 Dotyczy sprawozdania z badań Środowiska Pracy. Sprawozdanie zawiera informacje: kto wykonał
2012-11-27 11:24:10 pakielka no dobrze, ale co to są "właściwe kompetencje" ???
2012-11-27 11:24:38 pakielka jakie są kryteria "właściwe" do wyznaczenia "właściwych kompetencji" ?
2012-11-27 11:25:05 gg Czy kryteria brane pod uwagę przy upoważnianiu do autoryzacji, powinny być czasowo weryfikowane? Jeśli tak, to jak to robić i jak często?
2012-11-27 11:25:07 Maria51 Czy nazwiska osób autoryzujących sprawozdanie z badań powinny figurować nadal w Księdze Jakości, czy wystarczy formularz FAB-14? Co to znaczy "data faktycznego upoważnienia osoby do autoryzacji sprawozdań z badań przez osobę upowaznioną w laboratorium", jeśli osoba ta autoryzuje sprawozdania od 2005 roku (nazwisko jej figurowało w dotychczasowych Zakresach akredytacji i w zasadzie została upoważniona przy pierwszym audicie PCA, bez upoważnienia kierownictwa laboratorium )
2012-11-27 11:25:20 aneta_Lodz Czy były pracownik Laboratorium z którym zawarto umowę może podpisywać sprawozdania z badań jako osoba wykonująca pomiary,obliczenia?
2012-11-27 11:27:12 psse-laboratorium do anetta_Łódz: musi byc praownikeim, zeby cokolwiek podpisywac
2012-11-27 11:27:57 kora22 Dziękuję za odpowiedzi ale nadal mam wątpliwoSci. Wyniki badań diagnostycznych autoryzuje diagnosta, zgodnie z ustawa o diagnostyce (kryterium). Jakie kryterium przyjąć przy zatwierdzaniu sprawozdań ?
2012-11-27 11:28:32 AB618 Dotyczy sprawozdania z badań Środowiska Pracy. Sprawozdanie zawiera informacje: kto wykonał pomiary na stanowisku pracy; kto opracował wyniki. Kto w takim przypadku powinien autoryzować sprawozdanie z badań?
2012-11-27 11:28:57 psse-laboratorium kora22: w zalezności od ustalenia w systemie zarzadznia , sprawozdzania moze zatwierdzac np. KOL lub KT- zalezy jakie to lab.
2012-11-27 11:29:02 ws1966 odp. dla kora22 zatwierdzanie sprawozdania to funkcja administracyjna
2012-11-27 11:29:41 lab Czy ktoś może podać wymagania kwalifikacyjne dla kierownika technicznego lub laboratorium, które w pełni zostało zaakceptowane przez auditorów
2012-11-27 11:29:47 Barbara_Wolanin Dla AB618: a nie prościej będzie, jeśli ta sama osoba wykonuje badania i opracowuje wyniki?
2012-11-27 11:30:03 PCA_AB odp dla AB852: Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań powinna mieć merytoryczną wiedzę na temat realizowanych badań - może wykonywać badania w laboratorium, lecz nie musi - jej wiedza może być oparta o doświadczenie z przeszłości.
2012-11-27 11:31:03 gg odp. kora22: do zatwierdzania, według mnie nie musi być okreslonych kryteriów ( jeśli takich nie wymaga prawo).
2012-11-27 11:31:03 AMDS Czyli osoba, która wykonała badanie może je również autoryzować (jeśli ma upoważnienie)? Zatwierdza KT.
2012-11-27 11:31:23 kora22 Czyli, kryterium do upoważnienia zatwierdzania sprawozdan stanowi funkcja w SJ, a nie kompetencje?
2012-11-27 11:31:39 roma Malutkie laboratorium w którym Kierownik wykonuje pomiary/badania, opracowuje wyniki i sprawozdania oraz je autoryzuje. Czy sam sobie ma nadać i podpisać upoważnienie do autoryzacji(oczywiście przy spełnianiu wcześniej określonych kryteriów)?
2012-11-27 11:31:46 psse-laboratorium AMDS: ten kto wykonał i ma uprawnienia powinien je autoryzowac- bo on za to odpowiada- np. w sądzie
2012-11-27 11:32:06 jolawr Czy badania może autoryzować osoba która ich nigdy nie wykonywała
2012-11-27 11:32:07 analityk_LG do kora22: Norma 17025 w p.5.10.2 mówi o osobie autoryzującej sprawozdania, nie ma mowy o osabie sprawdzającej. zatem wynik wydany przez diagnostę nie musi być wcale zatwierdzony.
2012-11-27 11:32:11 Edyta do AMDS: osoba wykonująca badanie nie może autoryzować sprawozdania
2012-11-27 11:32:14 psse-laboratorium do kora 22: właśnie tak
2012-11-27 11:32:53 PCA_AB odp dla lab_lub: Nie ma zasady kto powinien autoryzować sprawozdania z badań gdy badanie wykonuje Kierownik Laboratorium - może to robić zarówno On jak i Jego Zastępca - zależy to od zakresów upoważnień które nadano w Laboratorium, obecności personelu itp.
2012-11-27 11:34:35 labor Czy można autoryzować wynik tylko elektronicznie a lab medycznym.proszę o odp i dziękuję:)
2012-11-27 11:34:50 psse-laboratorium do PCA_AB: jezlie KOL lub KT moga autoryzowac badania których nie wykonują, kto za nie odpowiada w razie błędu?
2012-11-27 11:34:53 kora22 W 17025 mówi tylko o autoryzacji wyników badań, dlaczego wiec wprowadzono termin zatwierdzania sprawozdan ?
2012-11-27 11:35:24 kela2010 Wykonuję badania dla wody i ścieków (kilka cech) i mam upowaznienie do autoryzacji całego sprawozdania dla wody i ścieków obejmującego np. 30 róznych cech. Czy jest to prawidłwe?
2012-11-27 11:35:27 OLPW proszę podać konkretne przykładowe kryteria dla dopuszczenia kogoś do autoryzacji sprawozdania?
2012-11-27 11:35:58 PCA_AB odp dla AB852: Formularz FAB-14 Laboratoirum przesyła każdorazowo przed oceną w procesie nadzoru oraz na bieżąco gdy wprowadza zmiany w zakresie upoważnień personelu, bądź gdy upoważnia nowy personel do autoryzacji sprawozdań z badań zgodnie z ustanowionymi w systemie zarządzania kryteriami (na zasadach okreslonych w DA-08).
2012-11-27 11:36:32 psse-laboratorium labor: wystarczy podpis elektorniczny jezeli dana osoba podiada certyfikat kwalifikowany do uzywania takiego podpisu
2012-11-27 11:37:15 jolawr Jeśli stosujemy wersję elktroniczną sprawozdania z badań, czy może ono wychodzić do klienta tylko z podpisem elektronicznym osoby zatwierdzającej, a dane dotyczące osób autoryzujących są dostępne dla klienta w laboratorium
2012-11-27 11:37:52 psse-laboratorium jolawr: nie
2012-11-27 11:38:21 analityk_LG do kora22: Mysle, że to same laboratoria wprowadziły termin "Zatwierdził".
2012-11-27 11:38:23 Barbara_Wolanin Zgadzam się z psse-laboratorium. Bo jeśli osoba, która nigdy nie wykonywała danego badania, a autoryzuje wyniki, na jakiej podstawie może je autoryzować? Moim zdaniem znajomość tylko teoretyczna danej metody analitycznej to za mało.
2012-11-27 11:40:55 kora22 Chciałabym aby w kwestii konieczności zatwierdzania sprawozdań z badań wypowiedział się P. z PCA, proszę !!!
2012-11-27 11:41:04 ZHW1 czy sza
2012-11-27 11:41:27 PCA_AB odp dla Barbara_Wolanin: PCA nie określa szkoleń dla personelu ani wymagań koniecznych dla osób autoryzujących sprawozdania - to laboratorium samo określa kryteria dla personelu. Kryteria, uwzględniające aspekty o których traktuje norma 17025 (wykształenie, przeszkolenie, doświadczenie, umiejętności) powinny gwarantować, że laboratorium powieża to zadanie personelowi kompetentnemu, który potrafi merytorycznie obronić wynik.
2012-11-27 11:43:15 OLPW ale PCA wymaga konkretnych dat np. 3 lata pracy w zawodzie, 5 lat pracy z metodą? to wszyscy zejdziemy zanim nabędziemy uprawnień:)
2012-11-27 11:44:21 Barbara_Wolanin opd. dla PCA_AB: ale żeby osoba mogła merytorycznie obronić wynik, powinna mieć doświadczenie praktyczne w danej metodzie badawczej. Ja nie zaryzykowałabym autoryzacji wyników nie pracując nigdy z dana metodą.
2012-11-27 11:44:42 OLPW no jest to logiczne
2012-11-27 11:44:55 OLPW ale ile ma trwać przeszkolenie?
2012-11-27 11:45:01 KoLab czy może cały personel laboratorium mieć upoważnienie do autoryzacji(wszyscy z wyższym wykształceniem)
2012-11-27 11:45:04 PCA_AB odp dla AB852: Formularz FAB-14 powinna podpisać osoba uprawniona w systemie zarządzania laboratorium do udzielania upoważnień personelowi w zakresie autoryzacji sprawozdań.
2012-11-27 11:45:08 psse-laboratorium do OLPW: PCA wymaga konkretnych dat, ale to laboratorium samo ustala te daty
2012-11-27 11:45:26 gg odp.OLPW: nie znane są mi wymagania, co do wymogu lat w normie PN-EN 17025:2005. Z czego one wynikają?
2012-11-27 11:45:48 OLPW z ostatniego naszego auditu:)
2012-11-27 11:45:57 renata do OLWP Na ostatnim audicie to co podajesz zostało uznane za kompetencje a nie za kryteria. Dlatego mam pytanie czy kryterium dla osób autoryzujacych moze być np:poprawny wynik uczestnictwa w badaniach biegłosci?
2012-11-27 11:46:31 roma Czyli Kierownik sam sobie podpisuje.
2012-11-27 11:46:48 beata_cyganik dotyczy pytania od jolawr - a jeżeli osoba autoryzująca sprawozdanie z imienia i nazwiska jest wypisana na sprawozdaniu w wersji elektronicznej, ale podpis elektroniczny kwalifikowany jest osoby zatwierdzającej (minimalizacja kosztów) - dopuszczalne?
2012-11-27 11:46:55 OLPW do renata: może być uznane
2012-11-27 11:47:15 gg odp.renat: ja tak uczyniłam przy weryfikacji uprawnień
2012-11-27 11:48:03 psse-laboratorium beata_cyganik: moze tak byc, my tak mamy
2012-11-27 11:48:28 KoLab Jeżeli zmienia się kierownik laboratorium czy tracą waznosc wystawione przez niego upowaznienia?
2012-11-27 11:49:08 kora22 Pytanie troszkę poza tematem, lecz korzystajac z okazji mam pytanie czy osoby zastepujace pracowników powinny mieć zakresy ich obowiazków, czy wystarczy ich oświadczenie, że zostały zapoznane z własciwymi obowiazkami w razie zastęstwa ?
2012-11-27 11:49:52 PCA_AB odp dla arobaczek: Po udzieleniu upoważnienia pracownikowi do autoryzacji sprawozdań z badań w konkretnym obszarze badań, zgodnie z dyspozycjami systemu zarządzania laboratorium, personel ten może już autoryzować sprawozdania z badań. Informacja do PCA na formularzu FAB-14 powinna być wysłana w tym samym czasie (informowanie na bieżąco). Nie trzeba czekać na formalną akcpetację z PCA. Jednakże każdorazowo zmiany dotyczące zakresów upoważnień personelu są oceniane podczas ocen na miejscu w procesie nadzoru.
2012-11-27 11:50:04 psse-laboratorium kora22: trzeba nada upowaznenia równiez dla zatsepców w jakim zakresie moga zastepowac
2012-11-27 11:50:36 Barbara_Wolanin Jeżeli to jest dłuższe zastępstwo, to powinny dostac zakres obowiązków na czas zastępstwa.
2012-11-27 11:50:44 arobaczek dziękuję
2012-11-27 11:51:34 analityk_LG do KoLab: zmiana kierownika nie może powodować unieważnienia tego co podpisał i wydał, bo przecież, w najgorszym wypadku, tylko bysmy wszystko zmieniali i wydawali na nowo, a kiedy pracować ;-)
2012-11-27 11:51:47 AB852 Dziękujemy bardzo za odpowiedzi.
2012-11-27 11:52:34 kora22 psse-laboratorium: upoważnienia tak: tylko co z zakresami obowiazków ???
2012-11-27 11:52:56 gg odp. kora22: z tego, co mi wiadomo, sprawa upoważnień do wykonywania konkretnych badań/pomiarów mogłaby wystarczyć, ale nie wiem czy zastąpić. To indywidualne rozwiązania w laboratoriach
2012-11-27 11:53:21 AB618 Ponawiamy pytanie. Czy w przypadku osób upoważnionych do badań gdzie kalibracja jest elementem metody badawczej, konieczne jest uszczegółowienie upoważnienia do kalibracji?
2012-11-27 11:54:41 beata_cyganik psse-laboratorium: Dzięki - wchodzę dopiero w ten temat i przymierzam się do umocowania systemowego elektronicznych dokumentów zleceń i sprawozdań
2012-11-27 11:55:12 gg Pytanie do PCA: czy kryteria do upoważniania powinny być poddawane przeglądowi?
2012-11-27 11:55:22 Barbara_Wolanin Ja na czas zastępstwa dostałam zakres obowiązków.
2012-11-27 11:55:57 PCA_AB odp dla AB618: To laboratorium upoważniając personel do badań i czynności związanych z badaniami potwierdza że ten personel spełnia wymagane kryteria i jest kompetentny do realizacji tych czynności. Zadaniem PCA jest ocena kompetencji tego personelu - może się okazać, że kompetencje zostają ocenione negatywnie, wówczas laboratorium powinno poszukać przyczyny niezgodności - może okazać się, że to właśnie kryteria są niewystarczające.
2012-11-27 11:57:37 kora22 Ponawiam pytanie do P. z PCA czy istnieje potrzeba zatwierdzania sprawozdań z badań, czy wystarczy tylko autoryzacja ??
2012-11-27 11:57:51 Barbara_Wolanin Przyłączam się do AB618. Pewnego dnia, jak chciałam skalibrować pHmetr, to się zdziwiłam, że muszę mieć upoważnienie do kalibracji. Kalibrację pHmetrów robiłam wielokrotnie w poprzedniej pracy i nie wymagali ode mnie upoważnienia.
2012-11-27 11:57:56 arobaczek wystarczy autoryzacja
2012-11-27 11:58:24 ewabrykalska także chciałabym przypomnieć się, że dzisiejszy czat to nie tylko "autoryzacja" (w tym temacie chyba zaczynamy kręcić się wkoło, ale i kryteria dot. innych działań technicznych. Czy do upowaznień do obsługi sprzętu, czy wykonywania badań trzeba jeszcze dodować upoważnienie do "stosowania" wzorca (chemiczny, mikrobiol., fizyczny)? Często ich stosowanie jest integralną częścią badania/pomiaru.
2012-11-27 11:58:41 Barbara_Wolanin Więc jak to jest w tymi upoważnieniami do kalibracji?
2012-11-27 11:58:52 renata AB 618 nie trzeba specjalnego upoważnienia przynajmniej u mnie , nie jest możliwe wykonane poprawnego badania bez kalibracji sprzętu i jak słusznie zauważyłeś kalibracja to nieodłączny element metody
2012-11-27 11:59:14 AMDS W DA01 wyd 7 zniknął zapis dot układu Księgi Jakości zgodnego z normą 17025. Czy teraz ksiega jakości może mieć dowolną budowę bez odwołań, które punkty odpowiadają punktom normy 17025?
2012-11-27 11:59:19 psse-laboratorium do kora22: my mamy zapisane w zakresie obowiązków zastępowanie, ale równmiez dodatkowe upoważnienia, które określają konkretnme czynności które może wykonywac zastępca
2012-11-27 12:00:48 kora22 do psse-laboratorium: my tez tak mamy ale czy to jest dobrze ? DZIEKUJĘ
2012-11-27 12:01:13 pakielka W każdej odpowiedzi mówione jest o wystarczających kryteriach. Czy możemy uściślić co to są kryteria wystarczające? To naprawdę stanowi problem podczas oceny na miejscu, a nie to kiedy wysyłać formularz...
2012-11-27 12:01:17 Edyta Czy sprawozdania uproszczone np. dla klienta strategicznego wystarczy zatwierdzać, czy muszą być one autoryzowane?
2012-11-27 12:02:32 PCA_AB odp gg: Odpowiadając na pytanie konieczności poddawania weryfikacji kryteriów do autoryzacji w określonym czasie - zależy czy laboratorium stwierdza konieczność ich zmiany. Okresowe przeglądy dokumentacji służą temu, aby zapewnić ich stałą przydatność, należy pamiętać o tym celu. Podczas auditów wewnętrznych w laboratoirum oceniane sa kompetencje personelu w odniesieniu do kryteriów. Oceny zewnętrzne stanowią rodzaj oceny skuteczności auditów wewnętrznych w laboratorium. Należy brać te aspekty pod uwage podejmując decyzję o odpowiedniości kryteriów bądź konieczności ich zmiany.
2012-11-27 12:02:39 lab Ponownie - czy nikt nie może podać kwalifikacji dla kierownika technicznego lub laboratorium w pełni zaakceptowanych prze auditorów?
2012-11-27 12:02:45 Barbara_Wolanin O ile dobrze pamiętam wg AP1 do normy 17025 zatwierdzenie zostało zastąpione przez autoryzację.
2012-11-27 12:02:57 psse-laboratorium kora22: na auditachj nie bylo zastrzezeń? u nas była mowa o tym że oprócz zapisu w zakresach obowiązków powinno być takie upoważnienie co może zastępując a czego nie
2012-11-27 12:03:00 labor jeśli w procedurze badawczej jest określony materiał odniesienia i zmieniamy go na inny,ale dedykowany dla tej metody to czy należy zgłosić zmianę całej procedury,czy można wprowadzić zmianę w/g nadzoru opisanego w dokumentacji systemowej (np.wymiana wersji strony )
2012-11-27 12:03:12 Maria51 Jeżeli PCA oceni negatywnie (podczas oceny w nadzorze) kompetencje osoby upoważnionej do autoryzowania sprawozdań z badań, to jak postępować ze sprawozdaniami, które ta osoba do tej pory autoryzowała?
2012-11-27 12:03:16 analityk_LG do Edyta: nie można wydać sprawozdania bez autoryzacji!!!!
2012-11-27 12:03:51 renata dołączam się do prośby pakielki !! (wykształenie, przeszkolenie, doświadczenie, umiejętności)w naszym przypadku zostały uznane za kompetencje a nie za kryteria i mamy niezgodność z auditu
2012-11-27 12:04:35 lab można, ale wtedy bez powołania na akredytację
2012-11-27 12:04:44 kora22 do Edyta: myślę, że powinny być autoryzowane, a zatwierdzane ? właśnie nie mogę sie dowiedzieć !!!
2012-11-27 12:05:00 ZHW1 dołączamy się do prośby pakielki i renata!!!
2012-11-27 12:05:18 OLPW ja także dołączam się do ww.prośby
2012-11-27 12:05:24 Barbara_Wolanin Ja też się dołączam :)
2012-11-27 12:05:32 kela2010 i ja
2012-11-27 12:06:04 PCA_AB odp dla oddziallaboratoryjny: w FAB-14 w rubryce "data udzielenie upoważnienia" powinna się znaleźć data faktycznego udzielenia upowżnienia przez osobę do tego uprawnioną.
2012-11-27 12:06:09 renata kora 22zatwierdzenie to tylko formalnośc , autoryzacja daje gwarancję poprawności wykonani badania
2012-11-27 12:06:24 Maria51 Proszę podać, jak w takim razie odróżnić kryteria od kompetencji?
2012-11-27 12:06:37 przemek Kompetencje i kryterium drametralna różnica jako kompetencję jest wyksztalcenie ale kryterium może być technik, inż, mgr itp....
2012-11-27 12:07:33 kora22 do psse-laboratorium: dziękuje bardzo
2012-11-27 12:07:47 gg odp. maria51: Kryterium jest zawsze pierwsze, tak jak pisze przemek
2012-11-27 12:07:59 ZHW1 tu padają same ogólniki, a na audicie za ww. dostajemy niezgodności. Prosimy o konkretne odpowiedzi odnośnie kryteriów do nadawania personelowi upoważnień do wykonywania badań i obsługi wyposażenia
2012-11-27 12:08:10 pakielka popieram!!!!!
2012-11-27 12:08:30 lab popieram
2012-11-27 12:08:35 OLPW ja także...konkrety!!!!
2012-11-27 12:08:42 Barbara_Wolanin Do Przemek: skoro tak, to jeśli miałabym autoryzować np. wynik z chromatografii gazowej, a na co dzień zajmuję się cieczową, to w moim rozumieniu nie jestem osobą kompetentną do autoryzacji tego wyniku.
2012-11-27 12:08:57 psse-laboratorium przemek: nie zgadzam sie z tym, ze mgr, inz, technik to nie jest kryterium
2012-11-27 12:09:03 bednarek do Maria 51:kompetencje mogą stanowić jedno z kryteriów inne kryteria to np: udział w badaniach biegłości raz na 4 lata, udział w walidacji metody, udział w kontroli jakości itp
2012-11-27 12:09:08 kora22 do renata; rozumiem, ale czy ten wymógł jest wymogiem PCA. 17025 mówi tylko o autoryzacji !!!
2012-11-27 12:09:15 ewabrykalska już trzeci raz proszę o konkrety atu nić tylko autoryzacja!!! po ten czat???
2012-11-27 12:09:15 Barbara_Wolanin Też się z tym nie zgadzam.
2012-11-27 12:09:17 kela2010 Przykładowe kryteria udzielania upoważnień w zakresie autoryzacji wyników badań w moim Lab.:1. Wykształcenie wyższe chemiczne, biologiczne lub średnie techniczne. 2. Dziesięcioletni staż pracy w Laboratorium. 3. Doświadczenie praktyczne w danej dziedzinie badań. 4. Znajomość metod badawczych stosowanych dla danej dziedziny/obiektu/podobiektu. Do PCA czy są prawidłowe??????????
2012-11-27 12:09:20 PCA_AB odp dla Barbara_Wolanin: osoba upoważniona do wykonywania analiz i będąca jednocześnie Kierownikiem ds. Jakości może być również osobą autoryzującą sprawozdanie, jeżeli spełnia kryteria ustanowione przez laboratorium.
2012-11-27 12:09:51 Barbara_Wolanin Do PCA_AB: Dziękuję.
2012-11-27 12:09:57 pakielka to sa zbyt ogólne :) kela2010:) tak usłyszałam na audicie ;)
2012-11-27 12:10:08 psse-laboratorium kela2010: my mamy roczny staz pracy i mozemy autoryzowac wyniki badan
2012-11-27 12:10:25 paluszewska ja też w dalszym ciagu mam kłopot z tymi kryteriami
2012-11-27 12:10:51 qwerty Jak szczegółowo należy okreslać kryteria do zadań np. zadanie wykonywanie danej metody i czy kryteria to np. szkolenia w zakresie metody, obsługi wyposażenia, udział w PT/ILC, udział w auditach wewnętrznych, czy coś jeszcze
2012-11-27 12:12:00 gg ps. kela2010 też tak mam, ale do tego dołączyłam warunek brak prac/badań niezgodnych z wymaganiami, brak skarg w obszarze akredytowanym, itp
2012-11-27 12:12:15 renata kora 22 to wszystko zależny jak sobie zapisałaś w dokumentacji, U nas autoryzują laboranci a zatwierdza formalnie kierownik i jest to akceptowane przez PCA, na sprawozdaniu z badań dwa podpisy : osoby autoryzujacej i kierownik laboratorium
2012-11-27 12:12:21 OLPW za chwilę skończy się czat a tu nie padłu żadne konkrety ze strony PCA
2012-11-27 12:12:23 lab_lub pracownik bierze udział w badaniach biegłości i ztym wynikiem porównujecie wyniki innych pracowników ustalacie widełki, w których się mieści bądź nie mieści otrzymany wynik pracowników
2012-11-27 12:12:28 lab do PCA - kompetencje to nasza wiedza i doświadczenie, jeżeli jąje mamy
2012-11-27 12:13:01 przemek określenie kryterium mgr, inż itp to tylko przykład jeden z wielu nalezy ustalić inne kryteria odpowiednie dla danego obszaru wszystko z logiką i nic na wariata:)
2012-11-27 12:13:23 lab do PCa - kompetecje to nasza wiedza i doświadczenie, umiejetności, a kryteria?
2012-11-27 12:13:33 kela2010 Do kryterów mamy jeszcze opisane, w stosunku do każdej z osób autoryzujących "Spełnienie wymagań" postawionych przez kryteria np. odbyte szkolenia, udział w PT/ILC,
2012-11-27 12:13:46 pakielka raz jeszcze dzięki za pomoc lab_lub :)
2012-11-27 12:13:56 okpoznan Dziekuję za odpowiedzi i udział w czacie
2012-11-27 12:14:51 Barbara_Wolanin To może sami ustalmy kryteria :)
2012-11-27 12:15:01 PCA_AB odp dla Maria51: Zapisy związane z upoważnieniami: nie musi to być zapis w Księdzie Jakości, lecz laboratoirum powinno utrzymywać listę lub równoważny zapis stanowiący wykaz upoważnionego personelu (daty). Odnośnie daty udzielenie upowaźnienia - jeżeli osoba o której Pani pisze posiada upoważnienie od 2005 r. , proszę w FAB-14 wpisać taką datę.
2012-11-27 12:15:06 kora22 do renata: my mamy podobnie lecz myślę,że zgodnie z 17025 zatwierdzanie nie jest potrzebne, dlatego chciał, aby w tej kwestii wypowiedział sie P. z PCA !!!
2012-11-27 12:16:21 przemek Barbara Wołomin a kto ma ustalic krytria jak nie my sami ???
2012-11-27 12:16:41 arobaczek Do kora22- nie jest potrzebne zatwierdzanie- mamy taką informację od auditora PCA
2012-11-27 12:16:48 psse-laboratorium zgadzam się z przemkiem
2012-11-27 12:16:57 Maria51 Dziękuję.
2012-11-27 12:17:45 kora22 do arobaczek: dziękuje bardzo !
2012-11-27 12:18:14 OLPW to dlaczego PCA weryfikuje że 3 lata to za krótko a 7 lat będzie wystarczające?
2012-11-27 12:18:14 pakielka tak, to my sami ustalamy kryteria, ale co jesli są zbyt ogólne? jak bardzo musimy je uszczegóławiać? przecież to ważniejsze niż kiedy wysłać formularz i jaką datę w nim wstawić. Te rzeczy są szczegółowo opisane. Problem kryteriów dotyczy wielu laboratoriów...
2012-11-27 12:19:12 ewabrykalska zgadzam się z Pakielka. Ale co zrobisz przez 11 minut??
2012-11-27 12:19:26 AB618 Dziękujemy
2012-11-27 12:19:32 pakielka no niestey nic... niewygodne pytania pozostają bez odpowiedzi...
2012-11-27 12:20:07 OLPW jak widać P. z PCA nie wykazała się w kwestii kryteriów:(
2012-11-27 12:20:24 ewabrykalska Przecież będą kolejne oceny i uwagi "zbyt ogólnie"!!!!! O to chodzi???
2012-11-27 12:20:30 lab_lub pakielka spróbujcie skalę ocen przygotować
2012-11-27 12:20:41 qwerty Jak szczegółowo określić zadanianp. wykonywanie metod + obsługa wyposażenia, autoryzacja sprawozdań, pobieranie próbek, wykonywanie krzywych wzorcowych, analiza statystyczna, sprawdzanie wyposażenia, audity wewnętrzne, obsługa klienta, walidacja metod itp.
2012-11-27 12:20:59 PCA_AB odp dla arobaczek: Trudno odpowiedzieć, czy konieczne jest w przypadku tego laboratoirum uszczegółowienie kryteriów dotyczących wydawanych upoważnień do badań i działań z nimi związanych. Wymaganie dotyczące posiadania tych kryteriów jest wymaganiem normy 17025, w DAB-07 jedynie podkreślono to wymaganie.
2012-11-27 12:21:22 Edyta Jakie kryteria przyjąć dla upoważnienia osób do pobierania próbek?
2012-11-27 12:22:18 ewabrykalska Ponawiam pytanie o upowaznienia dla "wzorców". Muszą być i jak szczególowe?
2012-11-27 12:22:24 przemek Tak kryteria dotycza wielu laboratoriów musimu umieć obronić nasze stanowisko i przez nas przyjęte kryterium. także mamy z tym problem czy są określone trafnie czy nie.
2012-11-27 12:23:27 przemek pobieranie probek -temat rzeka ;)
2012-11-27 12:23:29 moderator Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że o godzinie 12.30 zbliża się koniec czatu PCA. Wszystkie odpowiedzi na zadane pytania będą dostępne na portalu czatów. Dziękujemy za udział w czacie.
2012-11-27 12:23:40 kora22 Myślę, że zapoznanie z metodyką, praca pod nadzorem, pozytywna ocena pracy pod nazorem i wystarczy. Najlepiej żeby P. z PCA sie wypowiedział !!
2012-11-27 12:23:41 jolawr Dziękuję, do następnego spotkania
2012-11-27 12:23:50 gg dziękuję
2012-11-27 12:23:53 lab_lub dziękuje
2012-11-27 12:23:58 psse-laboratorium pozdawiamy:) miło było
2012-11-27 12:24:05 kora22 dziękuję również
2012-11-27 12:24:08 Barbara_Wolanin Dziękuję.
2012-11-27 12:24:08 qwerty W jaki sposób co roku określać biegłość analityków
2012-11-27 12:24:14 603 dziękuję
2012-11-27 12:24:17 przemek dziękuję bylo miło:)
2012-11-27 12:24:19 AB618 Dziękujmy. Pozdrawiamy uczestników
2012-11-27 12:24:20 pakielka ja również pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc :)
2012-11-27 12:24:20 renata dziękuje
2012-11-27 12:24:26 ajanik Dziękuję bardzo
2012-11-27 12:24:29 OLPW dziękuje... do usłyszenia:)
2012-11-27 12:24:33 AMDS Dziękuje
2012-11-27 12:24:35 arobaczek thank you very much
2012-11-27 12:24:36 beata_cyganik dziękuję wszystkim
2012-11-27 12:24:36 PCA_AB kela2010: Z-ca Kierownika, który w odniesieniu do konkretnej dziedziny/obiektu badań nie ma wiedzy i doświadczenia, nie powienien autoryzować sprawozdań z badań. Autoryzacja oznacza merytoryczną odpowiedzialność, która powinna być oparta o wiedzę i doświadczenie.
2012-11-27 12:24:37 Maria51 Dziękuję i czekam na odpowiedź na zadane pytania.
2012-11-27 12:24:37 kela2010 Pozdrawiam i dziekuję
2012-11-27 12:24:37 ewabrykalska Także dziękuję. Chociaż w kwestii kryteriów nadal niewiele sie dowiedziałam. Miłego dnia.
2012-11-27 12:24:40 paluszewska pozdrawiam
2012-11-27 12:24:51 wssepoznan dziękujemy
2012-11-27 12:24:54 MWIKBYDGOSZCZg dziękuję
2012-11-27 12:25:13 analityk_LG Dziękuję.
2012-11-27 12:25:25 renataciach Pozdrawiam i dziękuję
2012-11-27 12:27:20 qwerty Jakie są podstawowe kryteria do ustalania kryteriów do wykonywania danych zadań